3D-Scanning

Vi använder oss av Creaforms Metrascan med probe-mätning.

Våran utrustning är portabel och vi gör även jobb på plats.
Snabba Scanningar
Optiska reflexer som låser detaljen
Expanderingsbar mätvolym
Noggrannhet upp till 0,030mm
Upplösning 0,05mm
Hög repeterbarhet

SÅ FUNGERAR DET
När man scannar med en 3d-scanner skapas ett punktmoln utifrån geometriska mätpunkter på det scannade objektets yta.

DIGITALA MODELLER
Scanningsdata konverteras i de flesta fall till en redigerar modell, alltså en digital fil 

• Solida modeller
Dessa är bäst för redigering eller konstruktion av komponenter som ska tillverkas. Solidmodellering är något man kan göra i program som Solidworks, AutoCad och IronCad 

• Reverse engineering
På svenska används också det något klumpiga uttrycket omvänd ingenjörskonst. Detta är en metod där man tar fysiska objekt, 3d-scannar dessa och arbetar vidare med dem. Datat kan vara en ytmodell eller en solidmodell. Metoden är vanligt förekommande inom tillverkningsindustrin

• Kvalitetskontroll & inspektion
3d-scanning kan också användas för geometrisäkring och kvalitetskontroll av producerade komponenter, vare sig de är 3d-printade eller framtagna med traditionell tillverkningsteknik. Det förekommer alltid variationer i olika utsträckningar i all tillverkning och produkter måste kontrolleras, i synnerhet om det handlar om metallkomponenter. Genom att 3d-scanna en komponent och jämföra med det digitala originalet går det att utvärdera avvikelseproblem. Denna process brukar kallas för CAD Compare.

© RO-Konstruktion AB 2019 - Designad av Avesta Webbtjänst